GABINET PSYCHOTERAPII
mgr Bogusława Stefanowska

Psychoterapeuta posiada certyfikaty Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt
oraz The European Association for Gestalt Therapy.

Kamien

"To ja nadaję sens każdemu aktowi mojego życia, a jeśli pragnę się zmienić, to pozostając sobą, sobą inaczej,
a nie kimś innym niż ja sam".

Leczenie :
- nerwice, depresje, stany lękowe
- zaburzenia osobowości
- usuwane objawów psychosomatycznych
- zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
- zaburzenia snu
- uzależnienia od środków psychoaktywnych i innych
- współuzależnienia od drugiej osoby lub jej nałogu
- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich
- psychoterapia dla młodzieży stwarzającej problemy wychowawcze lub nieprzystosowanej społecznie
- pomoc dorosłym dzieciom alkoholików


Serdecznie zapraszamy oferując profesjonalną pomoc i współtowarzyszenie w pokonywaniu trudności.